KAMUOYUNA VE DEĞERLİ DAVA ARKADAŞLARIMIZA DUYURULUR
Büyük Birlik Partisi genel başkanı Mustafa Destici’yi, şahsi menfaatleri için hareketimizi CHP’nin kuyruğuna takılmakla suçlayan açıklamamızın ardından, bu çığlığımız Anadolu’da büyük bir makes bulmuş, yapılan bu yanlış boğazında düğümlenmiş nice dava kardeşimiz, içlerini ferahlattığımızı bizzat bizlere ulaşarak iletmişlerdir.

Parti istişare kurullarını çalıştırmadan tamamen kapalı kapılar ardında birkaç kişinin insiyatifiyle alınan bu karar, kamuoyuna geniş katılımlı bir istişare kararı olarak sunulmuş, bu anlamda siyasi bir illüzyon gösteriminde bulunulmuştur. Ama Alperen kardeşlerimizin Davamızı esas alan iradeli tutumlarıyla bu illüzyon, Mustafa Destici ve şürekasının elinde bozuluvermiştir.

Bozulan bu illüzyonun yeniden tesisi için türlü karalama kampanyaları yapan ve siyasi meşruiyetlerini parti tabanında artık yitirmiş olan bu zevat, alelacele attıkları yalanlarla durumu kurtarmaya çalışmış, üçüncü sınıf bir ağızla arkadaşlarımıza “ajan” yaftası vurmaya gayret etmiş, hatta kargaları bile güldürecek bir akıl tutulmasıyla, genel başkanımızın AK Parti genel merkezine gittiği yolunda iftiralar atmışlardır. Mustafa Destici şunu iyi bilmelidir ki; attığı iftiraları tek tek kendisine yutturacak ve kendisi hakkında edindiğimiz ve onu insan içine çıkamaz hale getirecek bilgilerimizi, gizli iş ortaklıkları, aldığı iş takip ücretleri ve siyasetini yönlendirmek karşılığında aldığı avantalarla birlikte pek yakında kamuoyuyla paylaşacağız. Şu günlerde üzerine ve birinci derecedeki yakınlarına ait şirketleri geçtiğimiz günler içerisinde alelacele devrettiğini, ticaret sicil gazetesinden herkes görebilmekteyse de biz, neden diye sormaktayız.

Büyük Birlik Partisi, kurulduğu günden beri İslamilik belirten bütün cemaat ve tarikatlara yakın ve eşit mesafede durmuş, asla bir cemaatin siyasi üssü haline gelmemiştir. İşte bu günlerde, parti kadrolarını ismine “cemaat” dedikleri camiadan devşirilen adamlardan kuran Mustafa Destici, parti teşkilat başkanlığına cemaatçi kimliği birinci kimliği olan ve bu durumu da herkesçe bilinen insanları getirmiş, bununla da yetinmemiş, Alperen Ocakları vakfı bünyesinde sahte evrak düzenletmiş, geriye doğru yapılmamış toplantıları yapılmış gibi göstererek sahtecilik yapmış ve böylelikle Alperen yiğitlerin kendisine karşı takındığı onurlu iradeyi bastırmak gayesiyle gene cemaat yakınlıklarını kullanarak sözüm ona yeni ocak başkanı atamıştır. Bütün Alperen Ocaklı kardeşlerimiz bilmelidir ki, böyle bir ahvalin üzerine kendisine gün doğmuş gibi atlayan kişi kim olursa olsun, Mustafa Destici tarafından iplerle kontrol edilecek bir kukla olacaktır.
Bütün kamuoyu ve bütün Alperen kardeşlerimiz bilmelidir ki

Dolandırıcı mantığıyla yapılan bu muamelenin nezdimizde ne bir yaptırım gücü, ne de itibarı vardır. Genel başkanımız Serkan Tüzün, kendisine destek veren ve büyük bir çoğunluğu teşkil eden ocaklarımızın desteğiyle görevinin başındadır. Vakıflar bölge müdürlüğünden adamını bulmak kaydıyla düzenlenen sahte evraklar tarafımızca mahkemeye taşınacaktır. Bu anlamda Alperen Ocakları mevcut yönetin ve Anadolu’daki binlerce mensubuyla ayakta ve yerindedir. Mahkeme seyrine göre icabında “ALPEREN OCAKLARI” ismi sabit kalmak kaydıyla, yapacağımız form değişikliğiyle Ocağımızı ayakta tutacak, Muhsini tavrın ebeden yok edilmesinin önüne geçeceğiz.
Kamuoyunun nezaretiyle buradan tüm Alperen kardeşlerimize seslenmek istiyoruz.

Ey 1400 yıllık bir aşkın, 1000 yıllık bir iştigalin davacısı yiğit  kardeşlerimiz. İnsanların menfaatlerini kıble edindikleri bir dünyada, davamızın itibarını kurtarmak namına dik durmak ve bu işportacılara hadlerini bildirmek, evvela Allah’a olan kulluk, sonra da şehit yiğit liderimize olan vefa borcumuzdur. Yakın gelecekte şunu herkes aynen görecektir ki, yalanı bir tabiat haline getirmiş, iftirasız günü geçmeyen, insanları biribirine düşürmek kaydıyla ayakta kalmak münafıklığını siyaset haline getirmiş MUSTAFA DESTİCİ, cemaatini de alıp gidecektir. Ve yine bizler, onların bu harekete verdiği zararları da izale etmek üzere burada olacağız.

ALPEREN OCAKLARI GENEL MERKEZİ ADINA
GENEL BAŞKAN SERKAN TÜZÜN

resim456475


Kaynak: Banu Barlas