Dünya ekonomisinin % 20'sine sahip olan Yahudiler, aynı zamanda lanetlenmiş bir ırk olarak da kötü bir üne sahiptirler. Geçimsiz, sürekli etrafına sataşan, insan haklarını ve insanları önemsemeyen bir zihniyettir yahudilik. "Param var, yakarım-yıkarım-çatarım, kimse de gık diyemez" modunda. Gücünü aldığı tek şey ise parası...

Yahudilerin son yıllarda Müslümanlara yönelik taşkınlık ve zulmünün artması kıyamet alametlerindeki artış gibi görünüyor.

Kıyamet alametleri sıralanırken, fitnenin artması, Yahudilerin Müslümanlara yönelik taşkınlık ve zulmü inanılmaz boyutlara varınca, sabır sınırı taşıp artık bu zulme bir dur demek isteyen Müslümanların kendilerini bulup cezalandırmasından çekinen Yahudilerin bulabildikleri her yere kaçıp saklanacağından söz ediliyor.

Hadis-i Şerif’te, Yahudilerin taşların ve ağaçların bile arkasına saklanacağı, buna karşın Gargat ağacından başka bütün taş ve ağaçların: "Ey Müslüman, Ey Allahın kulu, Yahudi arkamdadır, gel onu öldür" diyeceği ifade ediliyor. (Buhârî, Tecrid, IX, 73; Tirmizî, Birr, 25; Fiten, 2; et-Tâc, I, 25).

Bahsi geçen hadis-i şerif Sahih-i Müslim’de; “Öyle ki Yahudiler taşların ve ağaçların arkasına saklanacak ama ağaç ve taş dile gelerek 'Ya Müslim! Ey Allah (c.c.) kulu! Gel, bak benim arkamda Yahudi var, buraya gizlendi, benim arkamda, gel onu cezalandır. diyecek. Sadece 'gargat' ağacı bunu söylemeyecek çünkü o Yahudi ağacıdır” buyuruluyor. (Kitab-ul Fiten H. 2239).

Yahudi ırkının dünya üzerinde ortaya koyduğu tek şey ekonomik güç ve ekonomik azimdir. Dünya üzerinde geçim sağlayıp, iyi olduğu tek ülke de Amerikadır. Yahudilere yönelik pek çok olumsuzluk nesilden nesile anlatılır türdendir. Bunlardan bir tanesi aslında karşı karşıya olduğumuz zihniyeti tam anlamıyla ortaya koymaktadır.

Yahudinin Alçaklığı

Dünya savaşında Almanların eline düşen Rus esir, günlüğüne şunları yazmıştır:

"Yıl 1941, Almanlar, esir düşen bizlere derin bir çukur kazmamızı emrettiler. Çukuru kazdıktan sonra ellerindeki Yahudileri getirip canlı canlı çukura attılar. Bizlerden, onları canlı canlı gömmemizi istediler. Biz bu kötülüğü reddettik. Alman komutan, Yahudilerin çukurdan çıkarılmasını ve bizlerin çukura atılmasını emretti. Yahudiler hiç gözlerini kırpmadan bizim üzerimize toprak atmaya başladılar. Tam toprak bizleri yutmak üzereydi ki, Alman komutan durmalarını emretti ve bizleri çıkarttılar. Sonra komutan dönüp bize bağırarak: " Sizlere Yahudilerin nasıl bir ırk olduğunu ve onları neden öldürmek istediğimizi göstermek istedik." dedi. "

Ve işte şimdi bu insanlıktan nasibini almamış ırk, halen sağına soluna sataşmakta, masum insanları gözünü bile kırpmadan öldürmektedir. Kendileri haklarındaki hadisten çekinmeleri nedeniyle de, günün birinde söylendiği gibi olursa diye, kendilerini saklayacak tek ağacı, yani 'Gargat' ağacını yetiştirmektedirler.

Banu Barlas OkumuşKaynak: Banu Barlas