Antalya Ka-Der Başkanı Uğur Karaca’nın Basın Açıklaması

30 Mart Yerel Yönetim Seçimlerinde Türkiye nüfusunun % 50’sini oluşturan irade bir kez daha yok sayıldı ve kadın yurttaşlar temsil hakkından mahrum bırakıldı.

2014 yerel seçim sürecinde, Antalya’da kadın aday adayı sayısında adeta patlama yaşanmışken, mecliste grubu bulunan bütün siyasi partiler, Türkiye’nin incisi, turizm cenneti Antalya’da tek bir kadını dahi belediye başkan adayı göstermediler.

Antalya’da ki 433 belediye meclis üyeliği makamından sadece 50’sine kadın meclis üyesi seçilebildi.
Ülke bazında bu yerel seçimlerde kadınlar; Ak Parti’de % 1,3 ; CHP’de 4,55 ; MHP’de % 2,7 oranında aday olma hakkına sahip olabildiler.

81 il ve 919 ilçede, 3 büyükşehir, 1 il ve 33 ilçe olmak üzere toplam 37 kadın belediye başkanı seçilebilmiştir.
Yerel yönetimlerde kadın seçilmiş sayısında gözlemlenen artışta, BDP ve HDP’nin “cinsiyet eşitliği” maddesini parti tüzüklerine koymalarının büyük etkisi olmuştur.

Mustafa Kemal Atatürk’ün desteği ile Türkiye’de kadınlar; 1930’da belediye seçimlerine, 1933’de köy ve 1934’de genel seçimlere aday ve seçmen olma hakkını bir çok dünya ülkesinden önce elde etmişlerdir. Ancak aradan geçen 84 yılda sadece 37 kadın belediye başkanı ile temsil edilmiş olmamız kabul edilemez bir sonuçtur.

Ka.Der’in her yıl verdiği “Temsilde Kadın-Erkek Eşitliği Karnesi”nde Türkiye bu yıl da sınıfta kalmıştır.

“Toplumsal Cinsiyet Uuçurumu Raporu” sıralamasına göre, 2013’ de Türkiye, 136 ülke arasında 120’inci sırada; “Siyasete Katılım ve Güçlenme” de 103’üncü sırada yer almıştır.

Türkiye, “Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Uluslar arası Sözleşmesi (CEDAW) ‘ı 29 yıl önce imzalamıştır. CEDAW’ı imzalayan ülkeler, kadınlara karşı her türlü ayrımcılığı kınamak, tüm uygun yollardan yararlanarak ve gecikmeksizin kadınlara karşı ayrımı ortadan kaldıracak bir politika izlemek zorundadır.

Nüfusun yarısını kadınların oluşturduğu bir ülkede, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dayalı erkek egemen yapıyı “Örf, adet ve gelenek” maskesi altında meşrulaştırarak, kadın kimliğini “Aile Politikaları” içinde eriten, şiddete kurban eden, kadının siyaset ve iş dünyasındaki yerini “destek hizmetleri” olarak planlayan zihniyeti kabul etmiyoruz.

Antalya’da yeni seçilen kadın meclis üyelerimizden beklentilerimiz:
Kadın Dostu Kentler Projesi çerçevesinde hazırlanan eylem planının hayata geçirilebilmesi için çalışmalar yapmaları,
Kadın erkek fırsat eşitliği komisyonlarının belediyelerde kurularak işlevselliğinin arttırılmasını,
Parti içinde kadın adayların seçilebilir noktalara konulabilmesi icin baskı unsuru oluşturmalarını bekliyoruz. Ka.Der olarak bütün çalışmaların takipçisi olacağımızı ve elimizden gelen desteği sağlayacağımızı belirtmek istiyoruz.

Seçim ve atama ile gelinen tüm karar mekanizmalarında, kadınların eşit temsilcisi için yürüttüğümüz mücadelede en büyük gücümüz, kendi kaderini belirlemeye kararlı kadınların bu zorlu sürece katılımlarıdır.
Tüm karar mekanizmalarında hakkımız olan eşitliği sağlayıncaya kadar mücadelemiz devam edecektir.

     Saygılarımla

KA.DER Kadın Adayları Destekleme Derneği
Antalya Temsilcisi
Uğur Karaca
     


Kaynak: Özel Haber