EVDE BAKIM AYLIĞI

Evde Bakım Maaşı’na Kimler Başvurabilir?
•     %50 ve üzeri ağır özürlü yakını olan ve bu yakınının bakımını üstlenmiş kimseler (velisi ya da vasisi olabilir)
Evde Bakım Maaşı Başvuru Şartları Nelerdir?
1.     Özürlü bireyin en az %50 özür oranına sahip olması.
2.     Özürlü bireyin heyet raporu veren hastanelerden alacağı özürlü sağlık kurul raporunun ağır özürlü kısmında mutlaka “Evet” yazan bir ibare bulunması.
3.     Özürlü bireyin başkasının yardımı olmadan hayatını devam ettiremeyecek şekilde bakıma muhtaç olması.
4.     Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamı esas alınmak suretiyle kendilerine ait veya bakmakla yükümlü olduğu birey sayısına göre kendisine düşen ortalama aylık gelir tutarının, bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3’ünden daha az olması (2013 yılının ilk 6 aylık dönemi (Ocak – Haziran) için 467 TL).
Evde Bakım Maaşı Başvuru Yeri Neresidir?
•     Özürlü bireyin ikametgâhının bulunduğu yerdeki Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü veya varsa Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü. Bu iki kurumun da olmadığı yerlerde kaymakamlıklar.
Evde Bakım Maaşı İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?
1.     Dilekçe
2.     Özürlü ve bakıcının kimlik fotokopisi
3.     Özürlünün sağlık kurulu raporu
4.     Talep formu (Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nden temin edilecek)
5.     Hane halkı kimlik bildirim formu (Muhtarlıktan temin edilecek, Form 5)
6.     Özürlünün 2 adet vesikalık fotoğrafı
7.     Gelir durumuna ilişkin beyan belgesi (Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nden temin edilecek)
8.     Özürlünün vasisi varsa mahkemenin verdiği vesayet kararı
9.     Özürlü öğrenim görmüşse özürlünün öğrenim durumunu gösterir belge (Diploması ya da halen okuyorsa okuduğu yerden alacağı öğrenci belgesi)
10.     Anne-Baba boşanmışsa mahkemenin verdiği boşanma kararı.


Kaynak: Banu Barlas