Türk bankaları 23 AB ülkesini geride bıraktı

Aktif büyüklüğü 855 milyar doları aşan Türk bankacılık sektörü, Hollanda, Danimarka, Portekiz ve İsveç'in aralarında bulunduğu 23 AB ülkesinin ekonomik büyüklüğünü geride bıraktı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile Dünya Bankası verilerinden derlediği bilgilere göre, Türk bankalarının toplam aktif büyüklüğü mayıs ayında 1 trilyon 795 milyar liraya ulaştı. Merkez Bankasının 30 Mayıs 2014 tarihli dolar satış kuru dikkate alındığında aktif büyüklüğün dolar bazında karşılığı 855,3 milyar dolara denk geldi. Bu açıdan bakıldığında Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü, 28 AB üyesi ülkenin 23'ünün gayri safi yurtiçi hasılasını geçti.

Sektörün büyüklüğü 4 Portekiz kadar

Bir başka ifadeyle Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklük tutarı, Portekiz'in ekonomik büyüklüğünün yaklaşık 4 katı, Bulgaristan'ın ekonomik büyüklüğünün 16 katına ulaşıyor.

Bankacılık sektörünün aktif büyüklüğünün gerisinde kalan ülkeler arasında ekonomik büyüklüğü 800 milyar dolar olan Hollanda, 331 milyar dolar olan Danimarka, 220 milyar dolar olan Portekiz, 558 milyar dolar olan İsveç ve 508 milyar dolar olan Belçika yer alıyor.

Dünya Bankası verilerine göre, AB üyesi ülkelerin 2013 yılı itibarıyla ekonomik büyüklükleri (milyar dolar) şöyle:

Ülke Ekonomik büyüklük

Almanya 3,635

Fransa 2,735

İngiltere 2,522

İtalya 2,071

İspanya 1,358

Hollanda 800

İsveç 558

Polonya 518

Belçika 508

Avusturya 416

Danimarka 331

Finlandiya 257

Yunanistan 242

Portekiz 220

İrlanda 218

Çek Cumhuriyeti 198

Romanya 190

Lüksemburg 60

Hırvatistan 58

Bulgaristan 53

Estonya 25

Güney Kıbrıs -

Macaristan -

Letonya -

Litvanya -

Malta -

Slovakya -

Slovenya -

Not: Dünya Bankasının listesinde (-) işaretli ülkelerin 2013 yılına ilişkin ekonomik büyüklük verileri henüz bulunmamaktadır.


Kaynak: Banu Barlas