İstanbul Barosu Avukatlarından 3 Milletvekiline 'Paralel' davası açıldı. Haklarında suç duyurusu yapılan milletvekilleri Hakan Şükür, İdris Naim Şahin ve İdris Bal.

MİLLETVEKİLLERİ HAKAN ŞÜKÜR, İDRİS NAİM ŞAHİN VE İDRİS BAL'A SUÇ DUYURUSU..İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA;

İHBAR EDEN
MÜŞTEKİ :AV.RAHMİ KURT - 13200055534
İstanbul Barosu - 31173
-Adres antette-
ŞÜPHELİLER :1-HAKAN ŞÜKÜR
Türkiye Büyük Millet Meclisi-ANKARA
2-İDRİS NAİM ŞAHİN
Türkiye Büyük Millet Meclisi-ANKARA
3-İDRİS BAL
Türkiye Büyük Millet Meclisi-ANKARA
SUÇLAR :1-SUÇU VEYA SUÇLUYU ÖVME
TÜRK CEZA KANUNU MD. 215
2-ADİL YARGILAMAYI ETKİLEMEYE TEŞEBBÜS
TÜRK CEZA KANUNU MD. 288
3-HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK VEYA
AŞAĞILAMA TÜRK CEZA KANUNU MD. 216
SUÇ TARİHİ :26.07.2014 – 28.07.2014 ARASI
SUÇUN İŞLENDİĞİ YER :İSTANBUL ADLİYESİ Çağlayan - İstanbul
AÇIKLAMALAR :

1-Şüpheliler Türkiye Büyük Millet Meclisinin, 12.06.2011 tarihinde yapılmış olan genel seçimle işbaşına gelmiş olan kabinesinde milletvekilidir. Şüpheliler, Adalet ve Kalkınma Partisi çatısı altına milletvekili adayı olmuş, seçilmişlerdir.

2-Ak Partiyi adeta bir basamak olarak kullanıp milletvekili seçildikten sonra şüpheliler değişik tarihlerde milletvekili seçildikleri partilerinden istifa etmiş ve “bağımsız milletvekili” sıfatını almışlardır. Şüpheliler partilerinden istifa ettikten sonra ise her fırsatta hükümete atıp tutmuş, seçmenlerin yaklaşık yarısının oyunu alarak iktidara gelen hükümeti itibarsızlaştırmaya çalışmışlardır.

3-Şüphelilerin bu talimatları okyanus ötesinden yani “Pensylvania” dan aldıkları ise bugüne kadar kamuoyunda sıkça dile getirilmiştir. Nitekim kamuoyunda “17-25 Aralık Operasyonları” olarak bilinen ve gerçekte “kumpas” olarak niteleyebileceğimiz olayların hemen arifesinde şüphelilerden eski milli futbolcu Hakan Şükür Ak Parti’den istifa etmiştir. Hakan Şükür’ün bu hareketi gündeme “amirinin emrini yerine getirdi” olarak yansımış ve böyle tezahür etmiştir.

4-Nihayeten 22.07.2014 tarihinde başlayan ve kamuoyunda “Paralel Yapı Operasyonu” olarak adlandırılan, başta Terörle Mücadele Şube Eski Başkanı Yurt Atayün olmak üzere toplam 31 kişinin tutuklandığı soruşturmanın Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’nde yapılan savcılık ifade ve Sulh Ceza Hakimliği sorgu işlemleri sırasında şüpheliler gerek bizzat gözaltında bulunan şüphelilerin yanlarına giderek, hatta resim çektirerek, gerek adliye çevresinde kışkırtıcı açıklamalar yaparak yargılanacak olan şüphelileri ve bir anlamda suçları övmüş, adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs etmişlerdir.

5-Mesela şüphelilerden İdris Naim Şahin yaptığı açıklamada: “ne suçlusu, bu vatan evlatları polisler birer kahramandır, kahraman” türünden ifadeler ile şüphelileri açıkça ve alenen övmüş, Hakan Şükür şüphelilerle çektirdiği resmi sosyal medyada paylaşmış, yaptıklarına adeta çanak tutmuştur. Yine tüm şüpheliler özellikle BUGÜN TV ve SAMANYOLU TV kanallarında yaptıkları açıklamalar ve verdikleri demeçlerle ayrıca da sosyal medyadaki hesaplarından halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmişlerdir. Şüpheliler eylemleriyle hem suçu ve suçluları övmüş hem de milletvekili sıfatlarıyla bağımsız hakimleri ve yargılamayı etkilemeye çalışmışlardır.

6-Şüpheliler her ne kadar halen milletvekili sıfatlarını haiz olsalar da bu sıfat ve makam kendilerine karşı soruşturma ve akabinde kamu davası açılmasına engel değildir. Şüphelilerin milletvekili sıfatları olsa olsa olsa kamu davası açılması durumunda yargılamayı yapacak mahkemece yargılama hakkında “DURMA” kararı verilmesini sağlayabilir. Bu nedenle soruşturmanın başlatılması ve kamu davasının açılması için iş bu dilekçenin verilmesi zarureti hasıl olmuştur. İsnat edilen suçlara bakacak olursak:

5237 sayılı TCK m.215: “İşlenmiş olan bir suçu veya işlemiş olduğu suçtan dolayı bir kişiyi alenen öven kimse, iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır”.

MADDE 288. - (1) Bir olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma veya kovuşturma kesin hükümle sonuçlanıncaya kadar savcı, hâkim, mahkeme, bilirkişi veya tanıkları etkilemek amacıyla alenen sözlü veya yazılı beyanda bulunan kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) Bu suçun basın ve yayın yolu ile işlenmesi hâlinde verilecek ceza yarı oranında artırılır.

MADDE 216. - (1) Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden kimse, bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) Halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılayan kişi, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (3) Halkın bir kesiminin benimsediği dinî değerleri alenen aşağılayan kişi, fiilin kamu barışını bozmaya elverişli olması hâlinde, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

HUKUKİ NEDENLER :5237 sayılı TCK 215, 288, 216 maddeleri,
5271 sayılı CMK ve tüm ilgili mevzuat..
DELİLLER :TV,İnternet ve gazete kayıt ve haberleri ile
her tür yasal delil..
SONUÇ VE İSTEM :

Yukarıda açıklanan ve sayın başsavcılığınızca resen araştırılıp tespit edilecek nedenler doğrultusunda şüphelilerin eylemlerine uyan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 215, 288 ve 216. maddeleri uyarınca CEZALANDIRILMASI talebiyle HAKLARINDA İDDİANAME DÜZENLENMESİNE ve ilgili mahkemede dava açılmasına karar verilmesi talep olunur.

İHBAR EDEN/MÜŞTEKİ
AV.RAHMİ KURT


Kaynak: Banu Barlas