TDK Dışındaki Sözlükler Yasaklanmalı


Öğrenci velilerinin ‘Sözlük’ isyanı:

Günümüz teknolojisinde en geçerli ve hızlı bilgi edinme sistemi olan internetin faydaları kadar zararları da olabiliyor. Öğrencilerin eğitim ve araştırma için sıklıkla kullandıkları internet, doğru kaynağa ulaşılmazsa yarardan çok zarar verip yanlış bilgilendirmeye ve eğitmeye sebep oluyor.

Arama motorlarından herhangi bir kelimeyi veya kavramı aradığınızda karşınıza Türk Dil Kurumu’nun dışında yüzlerce ‘sözlük’ çıkıyor. Kişilerin bilgi, görüş, kültür, inanç ve inisiyatifine göre düzenlenmiş bu sözlükler insanlara gerçek dışı ve yanıltıcı bilgiler sunabiliyor.

Örneğin arama motorlarına ‘İnanç’ yazdığımızda karşımıza çıkan bazı siteler ve kelime karşılıkları şöyle:

Ekşi Sözlük:

•     Bir kaçıştır; düşünmek ve delilleri değerlendirmekten kaçınmanın mazeretidir. Tanrı varsayımı zahmetine değecek herhangi bir açıklama getirememektedir. Çünkü bütün yaptığı, bilimin açıklamaya çalıştığı şeyi varsaymaktan ibarettir.
•     İnançlıların inançlı lisesinden bahsetme hali.
•     Unixex bir isim
•     Belli konu başlıklarına daimi veya geçici verilen değer… Şahısların öngöremedikleri durumları kafalarında kolayca çözmelerine sağlayan kısa yol… En iyi örneği hayvanlarda gözlenebilecek özellik… Bir hayvanın doğasında ve içgüdülerinde sonsuz bir inancı vardır… İnsanların inançlarına kuşkuyla yaklaşmaları her zaman tartabilme ve sorgulayabilme yetilerinden kaynaklanır. Korkulması veya ateizmle şunla bunla geçiştirilmesi gereken değil, dört elle sarılmak gereken bir nimettir.
•     Allah’ın bizim için öngördüğü ile yetinmektir

Uludağ Sözlük:
•     Sahip olunan kesin bilgi
•     Allah’a ve dinine inanma, itikat
•     Bir erkek ismi
•     Bir düşünceye gönülden bağlı olma
•     İnanç öyle bir çay ki, yeşertir bir gün gönlü
•     Kaybettim, hükümsüzdür
•     Mantıkla sorgulanmaması gerekendir
•     Dini inanç olarak düşündüğümüzde dogmatiktir, yani sorgulanmaz. Geriye kalan fikir ve inançlarınız, fikirleriniz üzerine yorum yapın; onları sorgulayın ki gerçeklere dayansınlar ve inandırıcı olsunlar

Vikipedi:
•     Bir kişiye, bir şeye, Tanrıya, herhangi bir öğretiye ya da görüşe duyulan bağlılıktır. İnanç kanıta dayalı olmayabilir. [1] Kelime sıklıkla güven ya da umut yerine de kullanılır. Dinde inanç genellikle bir Tanrı, doğa ya da evrenin yapısı hakkında öğretiler içerir.

İnci Sözlük:
•     İnanç nedir biliyor musun, inanç yağmur duasına şemsiyeyle gitmektir… Yağdırın inanç nedir?
•     Sorgusuz sualsiz güvendir
•     Salak lan bu adam, inanç nedir diye sorulur mu, çoğu inançsız onların
•     Up up up up

İTÜ Sözlük:
•     Bir insanın oluşturduğu evrensel bilgi ve görgünün algı alışkanlığı
•     Bilginin bittiği yerde başlayan yönetim
•     Bilgi olmaksızın konuşan biri tarafından, örnekleri olmaksızın söylenen şeylere kanıt olmadan inanma.Türk Dil Kurumu:
•     Bir düşünceye gönülden bağlı bulunma
•     Birine duyulan güven, inanma duygusu
•     İnanılan şey, görüş, öğreti
•     Tanrı’ya bir dine inanma, akide, iman, itikat

Görüldüğü üzere tamamen kişisel görüş ve inisiyatifle tanımlanmış bu lakayt sözlükler, sadece çocuklar için değil, yetişkinler için de potansiyel tehlike oluşturuyor. Yukarıdaki sitelerde TDK’nın dışında, tanımlamak için kullanılan kelimeler bile hatalı kullanılmış. Büyük-küçük harf ve noktalama işaretlerinin de yanlış kullanıldığının farkına vardığımız bu sitelerin yanlış bilgilendirmesinin ve olumsuz örnek teşkil etmesinin önüne geçilmeli, bu yapılamıyorsa da kapatılmalı.

Banu Barlas Okumuş
Kaynak: Özel Haber