GÜZEL İZMİR İMİZİ HAK ETTİĞİ HİZMETLERE KAVUŞTURMAK ÖNCELİKLERİMDEN OLACAKTIR...

İzmir demokrasinin beşiği, ilklerin kentidir. İzmirli vatanına, bayrağına son derece bağlıdır ve Atatürk’ün hedef gösterdiği ileri medeniyetler seviyesine ulaşmak ister. Bununla birlikte yanlış bilgiler, kirli oyunlarla oluşturulmuş bir algı duvarı ile çevrilmiştir.

Partimiz yanlış tanınmaktadır. Siyasetin içindeki çıkar gurupları bizimle hiç ilgisi olmayan yakıştırmalar ile olumsuz algılar yaratmaktadır. Oysaki AK Parti olarak ileri demokrasiyi; kişinin vazgeçilmez, devredilmez, dokunulmaz temel hak ve hürriyetlerinin eksiksiz yaşanabildiği ve bunların her türlü otorite karşısında korunduğu, devlet tarafından kesin bir biçimde garanti altına alındığı; vatandaş iradesinin devletin bütün kurumları üzerinde belirleyici etkiye sahip olduğu; sadece düzenli aralıklarla yapılan seçimlerle değil, kamu hayatının her alanında vatandaşların kararlarıyla ve denetimleriyle yönetime katılabildikleri kurumsallaşmış, özgürlükçü demokrasi olarak tanımlıyoruz.

AK Parti kurulduğu günden itibaren bu vesayetçi anlayış ile mücadele etmiştir. Sandıkta tezahür eden milli iradeye sahip çıkmayı siyasi namus kabul etmiştir. Demokrasiyi ve milletin iradesini yüceltmiş, milletin iradesi üzerindeki gölgeleri ortadan kaldırmak için Anayasa ve yasalarda önemli reformlar gerçekleştirmiştir. Sivil siyasetin alanını genişletmiş, siyasete ve siyasetçiye yeniden itibar kazandırmıştır.

Kalkınma hamlesi başlatmış kısa surede sayısız yatırım ve hizmetler yapmıştır. Önceliğim İzmirli hemşerilerimize Partimizi, programımızı ve hedeflerimizi anlatmak, İZMİR İMİZİ AK BELEDİYECİLİK ile hak ettiği hizmetlere kavuşturmak olacaktır.


Kaynak: Banu Barlas