Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (covid-19) salgınının yarattığı sosyal ve ekonomik sonuçlar, Türk balıkçılık sektörünü de olumsuz etkiledi.

15 Nisan 2020 tarihinden itibaren 4 buçuk ay sürecek av yasağı öncesinde sıkıntılı zamanlar geçiren balıkçılar, devlet desteği için Cumhurbaşkanlığı'na dilekçe yazdı.

Balıkçılık sektörü adına, Koronavirüs salgınının balıkçılık faaliyetleri üzerindeki olumsuz etkilerini kaleme alan Türkiye Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği (SÜRKOOP) Genel Başkanı Ramazan Özkaya, Koronavirüs pandemisinin olumsuz etkilerini en ağır biçimde yaşadıklarını belirtti.

Balıkçılık sektöründeki arz-talep dengesinin bozulduğunu belirten Özkaya, turizmin durma noktasına geldiğini, restoranların tamamı ile satış tezgâhlarının büyük çoğunluğunun kapandığını, balıkçıların sefere çıkamadığını, sefere çıkanların da avladıkları ürünü satamadığını bildirdi.

Genel Başkan Ramazan Özkaya’nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönderdiği dilekçede şu ifadelere yer verildi:

“Sayın Cumhurbaşkanımız, Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği (SÜRKOOP) bünyesinde bulunan ve bütün Türkiye’yi kapsayan 14 Bölge Birliği, 270 Kooperatif ortağı ile ve 30 bini aşkın balıkçı üye-ortağıyla, ülkemizde balıkçıları temsil eden en büyük organizasyondur. SÜRKOOP, en büyük Merkez Birliği olma sorumluğunun bilincinde olarak, balıkçılığın ekolojik, ekonomik ve sosyal boyutlarda sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla, ilgili kamu kurumları, diğer paydaşlar ve uzmanlarla birlikte faaliyetlerini sürdürmektedir. SÜRKOOP olarak, Koronavirüs pandemisinin dünyada ve ülkemizde başta halk sağlığı olmak üzere, gerek bütün ekonomik sektörler gerek balıkçılık sektörü üstündeki olumsuz sosyal ve ekonomik etkilerini kaygı ile takip etmekteyiz.

Hem günübirlik balıkçılık faaliyeti yürüten kıyı balıkçıları, hem de büyük ölçekli balıkçılık filomuz, yıllık üretimleri ile hem güvenilir ve sağlıklı gıda teminine hem de ülkemiz ekonomisine önemli katkıda bulunmaktadır. Balıkçılarımız, Koronavirüs pandemisinin olumsuz etkilerini en ağır biçimde yaşamaktadır. Balıkçılık sektöründeki arz ve talep dengesi bozulmuş, turizm durma noktasına gelmiş, restoranların tamamı ile satış tezgâhlarının büyük çoğunluğu kapanmış, balıkçılar denize çıkamaz, çıksa bile avladığı ürünü satamaz, dolayısıyla geçimini sağlayamaz duruma gelmiştir. Doğrudan üretim yapan balıkçılar ile, dolaylı olarak bu sektörden geçimini sağlayan kişi sayısı, aileleri ile birlikte yüz binlerce kişiye ulaşmaktadır. Sektörün günlük ekonomik kaybının ise Milyonlarca Lira olacağı öngörülmektedir. 15 Nisan 2020 tarihinden itibaren 4 buçuk ay sürecek av yasağının başlayacağı da göz önüne alındığında, balıkçılıkla yaşamını sürdüren mensuplarımızı ne kadar karanlık bir tablonun beklediği aşikârdır.

Ülkemizin bu zor günleri en az zarar ile atlatacağına inancımızın tam olduğunu belirtir, Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı sonrası açıklanan ve koronavirüsün etkileri nedeniyle alınan ekonomik önlemler kapsamında, biz balıkçılar için aşağıdaki desteklemelerin yapılması talebimizi yüksek müsaadenize arz ederiz;

1. Kaliteli protein kaynağı olan Su Ürünlerinin tüketimini teşvik etmek amacıyla bir kamu spotu hazırlanarak ulusal kanallarda yayınlanması,

2. Devlet Bankaları tarafından Balıkçı Gemisi için Ruhsat Teskeresi sahibi balıkçılara faizsiz kredi imkanı sağlanması,

3. Balıkçı Gemisi için Ruhsat Teskeresi sahibi balıkçıların bankalara bulunan kredi borçlarının 1 yıl kadar ertelenmesi,

4. Sınırlı Sorumlu Su Ürünleri Kooperatiflerinin, Balıkçı Barınaklarını kiralamalarına ait kira borçları ile elektrik, su ve SGK borçlarının ertelenmesi,

5. Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması Ve Desteklenmesi Tebliği ile balıkçılara ödenen tutarın 1,000 TL’den 2,500 TL’ye çıkarılması.

6. Kooperatiflerin de mücbir sebep haline sokulması,Kooperatiflerin vergi ödemelerinin ertelenmesi , Muhtasar Beyannameleri ve Katma Değer Vergi Beyannamelerinin sürelerinin uzatılması.

Sayın Cumhurbaşkanımız, Bütün dünyayı olumsuz etkileyen bu mücbir durum karşısında ülke olarak topyekûn mücadelemize, ülkemizin balıkçıları olarak her türlü katkıyı vermeyi bir borç biliriz. Bu çerçevede, yukarıda saydığımız önlemlerin, ülkemiz balıkçılığının ve ekonomisinin istikbali açısından ne kadar elzem olduğunu taktir edeceğinize şüphemiz yoktur. Önerilerimizin gerçekçi ve etkin biçimde hayata geçirilmesi konusunda, uygun bir zamanınızda uzmanlarımızla birlikte zat-ı âlinize ve yetkili mercilere bilgi vermeye hazır olduğumuzu taktirinize arz ederiz. Saygılarımızla”Kaynak: Banu Barlas