Zabıta Haftası başladı. Her yıl 1-7 Eylül tarihleri arasında kutlanan Zabıta Haftası’nın aynı zamanda 188’ncü yıldönümü de kutlanıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek etkinlikler 1 hafta boyunca sürecek.

Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Mürsel Turbay, Türkiye’deki tüm zabıtalar adına şu şekilde açıklamalarda bulundu:

Zabıta haftası nedeniyle bir açıklama yapan Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Mürsel Turbay, zabıta teşkilatının 188. Kuruluş yıldönümünü kutlarken, zabıta çalışanlarının yetkili sendikası olarak bütün zabıtaların haftalarını tebrik etti, sorunlarının bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da takipçileri olduklarını dile getirdi.
Zabıta çalışanlarının problemlerinin başında can güvenliklerinin olmayışını ve bir türlü kurumsallaşamamalarının geldiğini hatırlatan Turbay şöyle dedi:
“Belediyeler bünyesinde bulunan zabıta teşkilatları bir türlü kurumsallaşamamaktadır. Zabıtalık halen meslekten sayılmamakta, bu da kurumsal bir dağınıklığı beraberinde getirmektedir. Kentlerin düzeninden, kentlilerin sağlığından, yaşamından sorumlu tutan zabıta çalışanları görev yaptıkları süre içerisinde can güvenlikleri olmadan, her türlü riski barındıran bir çalışma ortamında görev yapmaktadırlar.”

“Evlerine ekmek götürme çabası içindeki zabıta memuru, gecekondu ve kumar mafyasının, terörizmin, seyyar satıcının ve hatta normal esnafın bile açık hedefi halindedir. Can güvenlikleri hiçe sayılan zabıta memuru bu koşullar altında görev yaptığı sırada ateşli silahlarla delici, kesici aletlerle saldırıya uğramakta, dövülmekte, kendisi ve ailesi tehdit edilmektedir.

Buna rağmen görevini yerine getirmeye çalışan zabıtaların halen “yıpranma payları” yoktur. Yetkili sendika olarak yıllardan beri üzerinde ısrarla durduğumuz yıpranma payı uygulaması, emsal değer taşımayan başka meslek dalları yüzünden, canını dişine takan zabıtalara da verilmemektedir.”
ZABITA ÇALIŞANLARI SİYASİ MAKASA ALINIYOR
Her yerel yönetim değişikliklerinde tüm belediye personeli olduğu gibi zabıtalar da “siyasi makasa” alınmaktadır. Belediye başkanlarının emir eri gibi çalıştırılan zabıtalar, belediye yönetimi değişikliklerinde de bunun faturasını en ağır bedellerle ödemektedirler.
ANGARYA İŞLERİN TEK SAHİBİ “ZABITALAR”
Zabıtalar bir meslek grubu mensubu sayılmamalarına rağmen oldukça yoğun bir iş temposu ile çalışmaktadırlar. Bir zabıta çalışanının bilmek zorunda olduğu yönetmelik sayısı 200’ün üzerinde, bilmek durumunda olduğu kanun maddesi ise 20’nin üzerindedir.

Bilmemek zabıtanın sorumluluğunu gidermemektedir. Herhangi bir bakanlık çalışanı, sadece kendi bakanlığına dair mevzuattan sorumlu tutulurken, zabıtaların bir hukukçudan daha fazla bir mevzuatla karşı karşıya bırakılması da dağınıklığın bir başka yorumudur.
Öte yandan özellikle Anadolu’da ki belediyelerin hemen hemen tamamında bütün angarya işler zabıtalar tarafından görülmektedir.
Bizler Bem-Bir-Sen olarak zabıta teşkilatının bir an önce meslek grubu sayılması, yıpranma paylarının verilmesi, derece-kadro ilerleme durumlarının mevzuata uygun hale getirilmesi, can güvenliklerinin sağlanması ve iş tanımlarının belirlenmesi için gerek hükümet nezdinde gerekse belediyeler neznindeki girişimlerimizi eksiltmeden devam ettirmekteyiz.
Bu duygu ve düşüncelerle Zabıta Teşkilatının kuruluşunun 188. Yılını ve tüm zabıta çalışanlarımızın haftalarını tebrik ediyor, gelecekte sorunlarından arındırılmış bir teşkilat yapısına hep birlikte kavuşmamızı ümit ediyoruz.

Tüm Zabıta arkadaşların haftasını kutlar, görevlerinde kolaylıklar ve başarı dileriz.

Banu Barlas Okumuş


Kaynak: Banu Barlas