Torba yasayla birlikte kamu alacakları yeniden yapılanıyor. Konuyla ilgili esnafa ümit veren Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Olararı Birliği Başkanı Abdullah Sevimçok, esnafın ve sanatkarların kredi borçlarına yönelik ödeme kolaylığı ile rahatlayacağını kaydetti.

Antalya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Abdullah Sevimçok, kamu alacaklarının yeniden yapılandırmasına ilişkin düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte esnaf ve sanatkârların kredi borçlarına ödeme kolaylığının sağlandığını bildirdi.

AESOB Başkanı Abdullah Sevimçok, ‘6552 Sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırmasına Dair Kanun’un yürürlüğe girmesiyle birlikte kredi borcu olup da yükümlülüklerini yerine getirmediği veya getiremediği için takibe alınan borçlular için yeniden yapılandırma ile ödeme kolaylığının sağlandığını belirtti. Sevimçok, 24 Eylül 2014 tarihi itibariyle TESKOMB tarafından da uygulamaya konulan bu düzenlemeye göre; kredi borcu 30 Nisan 2014 tarihinden önce kooperatif takibine intikal eden (İcra takibi başlatılmış olsun veya olmasın) ortakların 31 Ekim 2014 Cuma günü mesai bitimine kadar kooperatife başvurmaları halinde bu yapılandırmadan faydalanabileceklerini söyledi.

Başkanı Abdullah Sevimçok borçluların bu imkândan faydalanmasını önererek borçlarını hemen ödemek isteyenlere faiz uygulanmayacağını ve isteyeninse taksit imkânından faydalanabileceğini hatırlattı. Sevimçok şöyle devam etti, “Esnaf ve Sanatkârlarımızın kamuya olan borçlarına da ödeme kolaylığı sağlanmıştı. Kamu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin düzenlemenin yürürlüğe girmesi ve gerek TESKOMB gerekse de ilgili kooperatiflere iletilen taleplerin giderek artması, kooperatif ortağı esnaf sanatkârlarımızın takipteki borçlarına ödeme kolaylığı sağlanması için bir düzenleme yapılmasını zorunlu hale getirmiştir. TESKOMB tarafından yapılan ve kooperatiflerce uygulanacak bu düzenlemeyle kooperatif ortağı esnaf ve sanatkârlarımıza, gecikme faizleri nedeniyle artan borçlarını ödeyebilmesi imkânı sağlanmakla birlikte aynı zamanda kooperatiflerce uzun süredir tahsil edilemeyen alacakların bir an önce tahsil edilebilmesi ve bu sayede takip oranlarının düşürülmesi de sağlanmış olacaktır. Taksitlendirme yapmak isteyen kooperatif ortakları ise 6 aya kadar yüzde 6, 12 aya kadar yüzde 12 ve 18 aya kadar da yüzde 18 faiz oranı üzerinden taksitlendirme yapabileceklerdir. 01 Mayıs 2014-23 Eylül 2014 tarihleri arasında takibe intikal eden ortaklarsa defaten ödeme yapabileceklerdir” dedi.

Bayram öncesi gelen torba yasa kamu borçlularının yüzünü güldürdü.


Kaynak: Banu Barlas