Bundan böyle isteyen herkes soyadını rahatlıkla değiştirebilicek. Yapılacak yeni uygulamaya göre, bir dilekçe ile soyadı değiştirilebilecek. Bürokratik işlemlerde çığır açacak yeni kanuna göre, artık mahkemeye gitmeden soyadı kolaylıkla değişebilecek.

Doğum, ölüm, adres değişikliklerinin tamamı elektronik ortamda yapılabilecek. İç işlerinden yürütülen prosedürler en kısa zamamnda, en seri şekilde ve en az vakitle enerjiyi harcayarak gerçekleşecek.

Konuya dair Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yaptığı açıklama ise şöyle: " Bu anlamda bürokraside tam bir devrim yapacağız. İçişlerinde yürütülen prosedürler en kısa, en seri, en az vakit ve enerji kaybettiren nitelikleri barındıracak. Birçok vatandaşımız için mahkemelere gidilmesi gereken uzun bir sürecin parçasıyken yeni uygulamayla dilekçeyle soyadı değişimi mümkün olabilecek. Birçok soyadları vaktinde verilmiş ama vatandaşlarımız açısından ve sosyal kültürel etki bakımından değiştirme zarureti olan soyadları var." dedi.Kaynak: Banu Barlas