Bakanlık müjde verdi, hibe desteği için başvurular başladı bile. Hibe kredi kırsal kalkınmayı desteklemeyi amaçlarken, ekonomik kalkınmayı da beraberinde getirecek.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, tarıma dayalı ekonomik yatırımlara hibe desteği vermeye devam ediyor.Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ 26.10.2014 tarihinde yayımlanırken, tebliğ kapsamında yatırımcılar belirtilen konularda hibe desteğinden faydalanmak için başvuruda bulunabilecekleri belirtildi.

Antalya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ahmet Dallı, programın amacının kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması ve kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulması olduğunu belirtti. Tebliğ kapsamında tarımsal ürünlerin üretimine yönelik bir hibe desteği verilmediğine işaret eden İl Müdürü Dallı, yatırımcıların ekonomik yatırım konularında ülke genelinde sadece bir adet proje başvurusunda bulunabileceğini belirtti.

KÜLTÜR BALIKÇILIĞI DA DESTEKLEME KAPSAMINDA

Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği ve kültür balıkçılığının da artık destekleme kapsamında proje konuları ile hibe miktarlarının değiştiğine işaret eden Dallı, başvurudaki gerçek ve tüzel kişi hibe desteklemelerinin eşitlendiğini kaydetti. Geçtiğimiz yıllarda yer almayan ve yeni tebliğ ile başvuru yapılabilecek modern sabit yatırım konuları hakkında da bilgi veren Dallı şöyle devam etti:“Bu tebliğ ile başvuru yapılabilecek proje konuları genişletildi. Yatırımcılarımız artık büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvan yetiştiriciliği ile kültür balıkçılığı ve kültür mantarcılığına yönelik modern sabit yatırımlar için de başvuruda bulunabilecekler. Küçükbaş, kanatlı hayvan, su ürünleri ve kültür mantarcılığına yönelik yatırımlar için proje tutarı 1 milyon Türk Lirası, büyükbaş hayvan yetiştiriciliği için ise 1,5 milyon Türk Lirası olarak belirlendi. Yatırımcılarımız proje tutarlarının yüzde 50 sini hibe olarak alabilecekler.”Dallı, Antalya’nın tüm ilçelerinde başvuru koşulları ile ilgili bilgilendirme için 10-14 Kasım tarihleri arasında toplantılar yapılacağını kaydetti.

PROJE KONULARI VE TUTARLARI

Bitkisel ürün, hayvansal ürün, su ürünleri işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar için proje tutarı 3 milyon Türk Lirası olup yüzde 50’sinin hibe olarak verileceği belirtilirken, hayvansal orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar, tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış veya yapılacak tesislerde kullanılmak üzere, alternatif enerji kaynaklarından elektrik üreten tesislerin yapımına yönelik yeni yatırımlara ise 1 milyon Türk Lirası olup yüzde 50’si hibe olarak verileceği kaydedildi.

Proje başvurularının, gerçek kişiler ve tüzel kişiler ( kollektif şirket, limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler ve bunların aralarında oluşturdukları ortaklıklar ile tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ile bunların üst birlikleri) tarafından yapılabileceği, gerçek ve tüzel kişilerin Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine son başvuru tarihinden önce kayıtlı olmalarının gerektiği ifade edildi.Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan başvuru dosyasının girişinin www.tarim.gov.tr adresi aracılığıyla online olarak yapılacağı ve başvuruların 24 Aralık 2014 tarihi mesai bitiminde sona ereceği bildirildi.


Kaynak: Banu Barlas