MELTEM ÇARŞISI İHALEYE ÇIKIYOR....
MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait 5015 ada 6 parselde yer alan Meltem Çarşısında bulunan dükkanların kiralanması ihale şartnamesi esasları doğrultusunda 2886 sayılı yasanın 45.maddesine göre açık teklif usulü ile kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.

-İhale 26.05.2015 Salı günü saat 14.00’de Belediye Encümeni huzurunda Belediye Encümen
Toplantı Salonunda yapılacaktır.
-İsteklilerde aranan şartlar, özel şartlar ve belgeler ihale şartnamesinde açıklamalı olarak yazılıdır.
-İhale Şartnamesi Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ücret karşılığında temin edilir.
-İhaleye katılacakların geçici teminatı ihale günü saat 12.30’ a kadar Belediye veznesine yatırmaları
gerekmektedir.
-İhaleye katılacak isteklilerin ihale şartnamesinde istenilen belgelerle birlikte anılan gün ve saatte
Encümen Toplantı Salonunda hazır bulunmaları şarttır.
İLAN OLUNUR

resim178892

resim742641


Kaynak: Banu Barlas