Bugün 'Dünya Barış Günü'

1 Eylül 1939 tarihinde 20. yüzyılın en kanlı savaşını başlatan Nazi orduları Polonya’ya saldırarak bir dünya savaşının başlamasına, bu süreçte milyonlarca kişinin ölümüne ve sakat kalmasına sebep olmuşlardı.

Bugün 1 Eylül 2014, Hitlerci Alman Nazi ordularının 1 Eylül 1939’da Polonya’ya saldırmasının 73. yıldönümü. Bu saldırıyla başlayan II. Dünya Savaşı 60 milyon insanın ölümüne yol açtı. Savaşta en en ağır kayba uğrayan Sovyetler Birliği tek başına 25 milyonun üzerinde insanını kaybetti. Savaş bittiğinde, ilerici insanlık, kapitalizmin yol açtığı bu felaket unutulmasın diye, bu günü Dünya Barış Günü ilan etti.

Daha sonra SSCB ve Varşova Paktı’nın dağılmasından sonra, Birleşmiş Milletler 21 Eylül gününü Barış Günü olarak kutlanmasına karar verdi. Türkiye bu günü 1 Eylül’de kutlamaya devam etmiş.


Kaynak: Banu Barlas