Bulgaristan’dan gül üretim ve yatırımında büyük atak… Dünyanın en büyük gül üreticilerinden Isparta’ya Bulgaristan Rakip oldu.

Süleyman Demirel Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölüm Başkanı ve Isparta Gülü İhtisas Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Bahri Karlı, gül üretim alanı ve yatırımları konusunda Bulgaristan’ın Türkiye’yi geçtiğini, önlem alınıp gerekli teşvik uygulamaları yapılmaması halinde, Isparta’nın gül ve gül yağı üretimindeki dünya liderliğinin tehkileye girdiğini belirtti.

Isparta Gülü İhtisas Komisyonu’nun 6 ay boyunca yaptığı çalışma, hazırlanan raporla komisyon üyelerine ve basına sunuldu. SDÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan İbicioğlu’nun ve rektör yardımcılarının da katıldığı toplantıda, İbicioğlu raporla ilgili bilgi verdi. Türkiye’de 22 bin dekar ekim alanı bulunurken, Bulgaristan’ın 40 bin dekara ulaştığını ifade eden Karlı, Isparta’nın yaklaşık 8 bin ton gül çiçeği üretimi ile dünya sektörünün lideri konumunda bulunduğunu işaret ederken, arazilerin küçük ve parçalı olmasının yanı sıra, gül çiçeği alış fiyatlarındaki istikrarsızlığın ve yüksek üretim maliyetlerinin gül pazarına olumsuz etki yaptığını belirtti.


Prof. Dr. Karlı, Isparta gülünün dünyada sınırlı alanlarda üretilebilen, tarihi ve geleneksel özelliklere sahip stratejik bir ürün olduğunu hatırlatarak, kültürel miras diye gelecek nesillere aktarılması ve kırsal turizmde kullanılması gerektiğini sözlerine ekledi. Rektör İbicioğlu, gelecek vizyonu ve neler yapılması gerektiği konusunda üniversitenin gerek sektör çalışanlarına gerekse müteşebbislere liderlik yaptığını söyledi. Isparta Gülü İhtisas Komisyonu'nun da bu doğrultuda sorunların tespitini ve çözüm önerilerini içeren bir rapor hazırladığını anlatan İbicioğlu, Isparta gülünün masaya yatırıldığı raporun ilgili paydaşlarla paylaşılacağını kaydetti.
Kaynak: Banu Barlas